COVID-19 simulátor

X: 0 Y: 0

Simulácia zobrazuje 30 najväčších miest v SR. Populácia je do miest rozdelená podľa reálnych pomerov. Mestá sú spojené diaľnicami. Tie neodrážaju skutočné prepojenie.
Do každého mesta chodí pracovať určité percento z iného mesta. Týto ľudia tu môžu aj nakupovať po práci.
Osoba sa môže nakaziť ak je v blízkosti inej osoby a to sa kontroluje každý tik.
Každý tik simuluje 15 minút v skutočnosti.Autor: BPavol.sk