Tvorba

Osobné projekty vytvorené vo voľnom čase.

SKBlock

SKBlock

COVID-19 simulátor

COVID-19 simulátor

Dopĺňač diakritiky

Diacritic.sk

Farby stien

Wall colors, aplikácia

Hra Tuneller

Tuneller, hra

Klikačka

Klikačka web

Žolík

Žolík web design

Sčítavanie čísel

Sčítavanie čísel, C++

Keno10

Keno10, C++ OOP

Posielač súborov

Posielanie súborov, Delphi

Tuxo game

Tuxo, Java